ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ДЕФЕКТОЛОГІВ

2 жовтня 2023 року розпочалась педагогічна виробнича практика у майбутніх вчителів-дефектологів, здобувачі вищої освіти факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти Харківського національного педагогічного університету ім.. Г.С. Сковороди спеціальності «016.02 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка», яку вони будуть проходити на базі нашого закладу освіти. Відбулись онлайн зустрічі керівництва,  педагогів, практичного психолога, педагога-організатора школи зі студентами, під час яких обговорювались питання організації освітнього процесу для дітей з ООП в спеціальній школі. Студентів-практикантів цікавили питання складання планів, методики і форми роботи з дітьми, здійснення корекційно-розвиткової роботи, виховного процесу, навчання в умовах воєнного стану.

Практика розпочалась з  організаційної зустрічі зі студентами, яку провела заступник директора з навчально-виховної роботи Літвищенко Тетяна Іванівна, розповівши про особливості і напрями діяльності школи в цілому і в умовах воєнного стану. 3 жовтня 2023 року відбулась зустріч практикантів з психологом та педагогом-організатором школи.  Практичний психолог закладу Кравченко Мілена Сергіївна  ознайомила студентів з особливостями своєї роботи, розказала про взаємодію з дефектологами та іншими фахівцями психолого-педагогічного консіліуму, пояснила, як добрати діагностичний інструментарій для психолого-педагогічного обстеження рівня розвитку дітей, наголосила на умовах добору відповідних методик та їх плюси та мінуси в конкретних ситуаціях. Психолог надала відповідні електронні ресурси, затверджені МОН для діагностичної роботи.

Заступник директора з виховної роботи  Долганюк Ольга Василівна та педагог-організатор школи Світайло Інна Борисівна  презентували здобувачам освіти план виховної роботи школи, розказали про напрями виховної роботи, співпрацю з батьками, поділилися ідеями щодо організації виховної роботи з дітьми з порушенням інтелектуального розвитку.

4 жовтня 2023 року відбулася зустріч студентів  з вчителями-дефектологами двох освітніх рівнів середньої освіти. Спікером зустрічі була факультетський керівник та керівник з фаху доц. Науменко Н.В., в обговоренні питань практики взяли також участь керівник з фаху доц. Галій А.І. та вчителі-дефектологи спеціальної школи № 3 – Кіщенко Н.В. та Зубрилова О.М. Надія Володимирівна познайомила студентів із особливостями організації навчальної діяльності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, звернула увагу практикантів на важливість створення мотиваційного настрою у дітей на кожному етапі уроку задля ефективного засвоєння необхідної інформації; розказала про структуру корекційно-розвиткового заняття в початковій школі та труднощі, які можуть виникнути в процесі його реалізації. О льга Миколаївна розповіла про специфіку проведення занять з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку в середній школі; познайомила з особливостями взаємодії дітей різних груп (легкий та помірний ступінь порушення); звернула увагу на особливості складання технологічних карт корекційно-розвиткових занять в середній школі.

Студенти відвідали онлайн уроки.