Методична робота

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти
Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Кодекс честі учителя
На допомогу молодому вчителю
Скарбничка розумних думок

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА ВЧИТЕЛЯ

 • Учень – особистість, стався до нього з повагою.
 • Ніколи не висміюй,

не злись і не кричи.

 • Будь завжди в доброму настрої, володій почуттям гумору.
 • Будь терплячим, вимогливим, ввічливим і доброзичливим.
 • Постійно підвищуй самооцінку учнів.
 • Домагайся довіри учнів
 • Вмій берегти здоров’я учнів і своє
 • Твоє відмінне здоров’я – добрий приклад для учнів.
 • Будь стриманий на похвалу і відмовся від покарань.
 • Дисципліна й успішність класу – справа твоєї професії.
 • Душа маленької дитини відкрита, щира, добра, безпосередня. І дуже важливо не поранити, не зламати, не скривдити цю маленьку особистість.
 • Головне – створити умови для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей.

Досвідчені вчителі та вихователі радять

Пам’ятай: без знання стану здоров’я дітей неможливе правильне навчання й виховання. Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взаємини з ними

Пам’ятай: Від спільних колективних дій вчителя та учня залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них. Наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтись.

Пам’ятай: Частіше усміхайся, твоя усмішка допомагає дітям зрозуміти, що зустріч із ними тобі приємна; усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.

Памятай: якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних навичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички.

Пам’ятай: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючі ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності. Важливе завдання вчителя – передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці.

Пам’ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її. Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу.

Пам’ятай: основне призначення оцінки – правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.

Пам’ятай слова А. Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу. Вимоги мають бути послідовними. Слід добиватися обов’язкового їх виконання від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів».

Пам’ятай слова В. Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».

Робота методичної ради школи-інтернату на 2013/2014 навчальний рік

Основні завдання методичної ради:

 1. Створення умов для постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів, оновлення професійних і загальноосвітніх знань учителів, вихователів, збагачення духовного й інтелектуального потенціалу педагогічних кадрів.
 2. Вивчення педпрацівниками теорії і методики навчання та виховання учнів з особливими освітніми потребами, актуальних питань спеціальної психології, досягнень науки з певного напряму діяльності, оволодіння сучасною методологією;
 3. Ознайомлення з новими навчальними програмами та підручниками, виявлення їхніх особливостей і вимог, вивчення нових складних програмних тем із використанням додаткового наукового матеріалу;
 4. Впровадження в навчально – виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового педагогічного досвіду, сучасних інноваційних технології та адаптація їх до учнів з особливими освітніми потребами;
 5. Інформація про нові книги, методичні рекомендації, статті в педагогічних виданнях щодо змісту та методики навчально – виховної роботи;
 6. Системне вивчення стану навчальних досягнень учнів з певних предметів та стан виховної роботи з ними;
 7. Спонукання і сприяння самоосвіті педагогів з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;
 8. Активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експерементальною роботою, впровадження в практику своєї діяльності кращих зразків перспективного педагогічного досвіду;
 9. Допомога у творчій розробці навчальних планів, програм з певних напрямків діяльності.

Склад методичної ради школи-інтернату на 2013/2014 навчальний рік:

– Гончарова Н.М.– голова методичної ради;

-Литвищенко Т.І. – секретар методичної ради, відповідальна за вивчення і аналіз стану навчально – виховного процесу;

-Долганюк О.В. – член методичної ради, відповідальна за реалізацію системи виховної роботи;

– Світайло І.Б. – член методичної ради, відповідальна за організацію учнівського самоврядування;

– Ніколаєнко А.І. – член методичної ради, голова методичного об’єднання вчителів початкових класів, відповідальна за вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи вчителів початкових класів педагогічних інновацій, передового педагогічного досвіду; відповідальна за проведення предметного місячника вчителів початкових класів.

– Білоєдова Л.І. – член методичної ради, голова методичного об’єднання класних керівників, відповідальна за вивчення роботи класних керівників, проведення педагогічної просвіти з батьками;

-Філімонова Ю.А. – член методичної ради, голова методичного об’єднання вчителів старших класів, відповідальна за вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи вчителів свого методичного об»єднання педагогічних інновацій, передового педагогічного досвіду; відповідальна за проведення предметного місячника вчителів старших класів ;

– Неонета І.В. – член методичної ради, голова методичного об’єднання вихователів, відповідальна за вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи вихователів педагогічних інновацій, передового педагогічного досвіду;

– Круподер Є.В. – член методичної ради, голова методичного об’єднання вчителів трудового навчання, відповідальна за вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи вчителів української мови та літератури педагогічних інновацій, передового педагогічного досвіду; відповідальна за проведення предметного місячника вчителів трудового навчання.

№з/п Зміст роботи Дата Відповідальні Відмітка про виконання
1. На засіданнях методичної ради обговорити питання:1.1. Аналіз методичної роботи за 2012/2013 навчальний рік та організація науково-методичної роботи школи в 2013/2014 навчальному році.1.2. Затвердження складу і плану роботи методичної ради на 2013/2014 навчальний рік.1.3. Погодження планів роботи шкільних методичних об’єднань1.4. Погодження плану роботи школи на рік Вересень 2013 Литвищенко Т.І.Злобіна О.П. голова радиКерівники ШМО,Заст..дир.з НВР,Заст..дир.з ВР
2. Підготовка до конкурсів педагогічної майстерності- „Вчитель року – 2013”- Обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій.-Звіти керівників ШМО про роботу в І семестрі 2013/2014 навчальному році Грудень 2013 Литвищенко Т.І.,Долганюк О.В.керівники ШМО,педпрацівники, що проходять атестацію
3. Про хід роботи школи над проблемною темою Березень 2014 Гончарова Н.М.Литвищенко Т.І.Долганюк О.В.
4. Шляхи подальшого розвитку інноваційної діяльності Березень 2014 Гончарова Н.М.Литвищенко Т.І.Долганюк О.В.
5. Про хід атестації педагогічних працівників Березень 2014 Гончарова Н.М.Литвищенко Т.І.Долганюк О.В.
6. Про підсумки методичної роботи в школі-інтернаті та завдання щодо створення умов для підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, розвитку творчого потенціалу вчителя на наступний навчальний рік Травень 2014 Гончарова Н.М.Литвищенко Т.І.Долганюк О.В.

Робота шкільних методичних об`єднань

У закладі організовано роботу п`яти методичних об`єднань. Їх організація обумовлена вимогами нормативних документів, якими заклад керується у роботі з цього питання.

Зміст роботи шкільних методичних об’єднань:

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • своєчасне вивчення нормативних документів;
 • проведення методичних заходів спрямованих на розвиток творчих можливостей педагога;
 • узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;
 • залучення педагогів до дослідницько-пошукової роботи;
 • апробація та введення нових освітніх технологій та систем;
 • створення фонду літератури , аудіо та відеоматеріалів;
 • проведення огляду кабінетів.

Форми роботи шкільних методичних об’єднань:

 • наукова конференція;
 • семінар;
 • робота творчої групи вчителів;
 • робота з обдарованими учнями;
 • узагальнення системи творчої діяльності учителів.
МО школи Керівник МО Тема, над якою працює МО
Вчителів початкових класів Ніколаєнко А.І. «Розвиток мовлення дітей з інтелектуальною недостатністю в початкових класах»
Вчителів старших класів Філімонова Ю.А. «Корекційно-розвиваюче навчання дітей на уроках в старших класах»
Вчителів трудового навчання Круподер Є.В. «Професійна адаптація учнів у суспільство, підготовка їх до самостійного життя»
Вихователів Неонета І.В. «Особливості виховного процесу в спеціальній школі для дітей з інтелектуальною недостатністью»
Класних керівників Білоєдова Л.І. «Взаємозв`язок і взаємопорозуміння між класними керівником і класом, формування в учнів життєвих цілей та мети на майбутнє»