Методична робота

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти
Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Кодекс честі учителя
На допомогу молодому вчителю
Скарбничка розумних думок

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА ВЧИТЕЛЯ

 • Учень – особистість, стався до нього з повагою.
 • Ніколи не висміюй,

не злись і не кричи.

 • Будь завжди в доброму настрої, володій почуттям гумору.
 • Будь терплячим, вимогливим, ввічливим і доброзичливим.
 • Постійно підвищуй самооцінку учнів.
 • Домагайся довіри учнів
 • Вмій берегти здоров’я учнів і своє
 • Твоє відмінне здоров’я – добрий приклад для учнів.
 • Будь стриманий на похвалу і відмовся від покарань.
 • Дисципліна й успішність класу – справа твоєї професії.
 • Душа маленької дитини відкрита, щира, добра, безпосередня. І дуже важливо не поранити, не зламати, не скривдити цю маленьку особистість.
 • Головне – створити умови для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей.

Досвідчені вчителі та вихователі радять

Пам’ятай: без знання стану здоров’я дітей неможливе правильне навчання й виховання. Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взаємини з ними

Пам’ятай: Від спільних колективних дій вчителя та учня залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них. Наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтись.

Пам’ятай: Частіше усміхайся, твоя усмішка допомагає дітям зрозуміти, що зустріч із ними тобі приємна; усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.

Памятай: якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних навичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички.

Пам’ятай: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючі ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності. Важливе завдання вчителя – передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці.

Пам’ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її. Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу.

Пам’ятай: основне призначення оцінки – правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.

Пам’ятай слова А. Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу. Вимоги мають бути послідовними. Слід добиватися обов’язкового їх виконання від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів».

Пам’ятай слова В. Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».

Робота методичної ради закладу освіти

Основні завдання методичної ради:

 1. Створення умов для постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів, оновлення професійних і загальноосвітніх знань учителів, вихователів, збагачення духовного й інтелектуального потенціалу педагогічних кадрів.
 2. Вивчення педпрацівниками теорії і методики навчання та виховання учнів з особливими освітніми потребами, актуальних питань спеціальної психології, досягнень науки з певного напряму діяльності, оволодіння сучасною методологією;
 3. Ознайомлення з новими навчальними програмами та підручниками, виявлення їхніх особливостей і вимог, вивчення нових складних програмних тем із використанням додаткового наукового матеріалу;
 4. Впровадження в навчально – виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового педагогічного досвіду, сучасних інноваційних технології та адаптація їх до учнів з особливими освітніми потребами;
 5. Інформація про нові книги, методичні рекомендації, статті в педагогічних виданнях щодо змісту та методики навчально – виховної роботи;
 6. Системне вивчення стану навчальних досягнень учнів з певних предметів та стан виховної роботи з ними;
 7. Спонукання і сприяння самоосвіті педагогів з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;
 8. Активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експерементальною роботою, впровадження в практику своєї діяльності кращих зразків перспективного педагогічного досвіду;
 9. Допомога у творчій розробці навчальних планів, програм з певних напрямків діяльності.

Склад методичної ради закладу освіти

– Гончарова Н.М.– голова методичної ради;

-Литвищенко Т.І. – секретар методичної ради, відповідальна за вивчення і аналіз стану навчально – виховного процесу;

-Долганюк О.В. – член методичної ради, відповідальна за реалізацію системи виховної роботи;

– Світайло І.Б. – член методичної ради, відповідальна за організацію учнівського самоврядування;

– Ніколаєнко А.І. – член методичної ради, голова методичного об’єднання вчителів початкових класів, відповідальна за вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи вчителів початкових класів педагогічних інновацій, передового педагогічного досвіду; відповідальна за проведення предметного місячника вчителів початкових класів.

– Білоєдова Л.І. – член методичної ради, голова методичного об’єднання класних керівників, відповідальна за вивчення роботи класних керівників, проведення педагогічної просвіти з батьками;

-Філімонова Ю.А. – член методичної ради, голова методичного об’єднання вчителів старших класів, відповідальна за вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи вчителів свого методичного об»єднання педагогічних інновацій, передового педагогічного досвіду; відповідальна за проведення предметного місячника вчителів старших класів ;

– Неонета І.В. – член методичної ради, голова методичного об’єднання вихователів, відповідальна за вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи вихователів педагогічних інновацій, передового педагогічного досвіду;

– Круподер Є.В. – член методичної ради, голова методичного об’єднання вчителів трудового навчання, відповідальна за вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи вчителів української мови та літератури педагогічних інновацій, передового педагогічного досвіду; відповідальна за проведення предметного місячника вчителів трудового навчання.

Робота шкільних методичних об`єднань

У закладі організовано роботу п`яти методичних об`єднань. Їх організація обумовлена вимогами нормативних документів, якими заклад керується у роботі з цього питання.

Зміст роботи шкільних методичних об’єднань:

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • своєчасне вивчення нормативних документів;
 • проведення методичних заходів спрямованих на розвиток творчих можливостей педагога;
 • узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;
 • залучення педагогів до дослідницько-пошукової роботи;
 • апробація та введення нових освітніх технологій та систем;
 • створення фонду літератури , аудіо та відеоматеріалів;
 • проведення огляду кабінетів.

Форми роботи шкільних методичних об’єднань:

 • наукова конференція;
 • семінар;
 • робота творчої групи вчителів;
 • робота з обдарованими учнями;
 • узагальнення системи творчої діяльності учителів.
МО школи Керівник МО Тема, над якою працює МО
Вчителів початкових класів Ніколаєнко А.І. «Розвиток мовлення дітей з інтелектуальною недостатністю в початкових класах»
Вчителів старших класів Філімонова Ю.А. «Корекційно-розвиваюче навчання дітей на уроках в старших класах»
Вчителів трудового навчання Круподер Є.В. «Професійна адаптація учнів у суспільство, підготовка їх до самостійного життя»
Вихователів Неонета І.В. «Особливості виховного процесу в спеціальній школі для дітей з інтелектуальною недостатністью»
Класних керівників Білоєдова Л.І. «Взаємозв`язок і взаємопорозуміння між класними керівником і класом, формування в учнів життєвих цілей та мети на майбутнє»