Правила прийому до закладу освіти

Зарахування здобувачів освіти  до Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 3» Харківської обласної ради здійснюється на підставі  наступних документів:
1.     заяви одного з батьків дитини або її законних представників;
2.     копії свідоцтва про народження дитини;
3.      довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров`я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
4.      карти профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров`я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 ( надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
5.      висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
6.      висновку лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
7.      індивідуальної програми реабілітації особи (дитини) з інвалідності (за наявності);
8.      оригіналу або копії відповідного документу про освіту (крім учнів 1-го та 2-го класів) за відповідний клас, документу, що підтверджує здобуття освіти;
9.      висновку психіатра;
10.            копії рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) та інші документи, передбачені чинним законодавством України для цієї категорії дітей.

Для зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються наступні документи:

– копія рішення суду про призначення опікуна (піклувальника) над дитиною;

– відомості про батьків (копії свідоцтв про смерть батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав тощо) та родичів дитини;

– довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку, де зареєстрована дитина;

– документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

– опис майна дитини;

– дублікат обліково-статистичної картки;

– довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

– копія ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

– рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.