Правила прийому до закладу освіти


Зарахування до Комунального закладу  «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 3» Харківської обласної ради проводиться на підставі таких документів:

 1. Направлення Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
 2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
 3. Копії свідоцтва про народження дитини.
 4. Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитини.
 5. Висновку обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
 6. Особової справи учня (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого та 1-го класів).
 7. Індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда).
 8. Медичний висновок (медичний корінець) про встановлення дитині інвалідності
 9. Довідки з ЖЕК про склад сім’ї (з місця реєстрації дитини)
 10. Копія паспорту одного з батьків.
 11. Довідок про стан здоров’я дитини:

– «Медична карта дитини» (форма № 026/0);

– витяг з «Історії розвитку дитини» (форма № 112/о) з даними про результати аналізів;

– копія  «Карти профілактичних щеплень» (форма. № 063/о);


Для зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються наступні документи:

– копія рішення суду про призначення опікуна (піклувальника) над дитиною;

– відомості про батьків (копії свідоцтв про смерть батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав тощо) та родичів дитини;

– довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку, де зареєстрована дитина;

– документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

– опис майна дитини;

– дублікат обліково-статистичної картки;

– довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

– копія ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

– рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.