ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

СТАТТЯ 30 ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

СТАТУТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ, ТА ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ЙОГО ЗАСНОВНИКОМ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

МОВА (МОВИ) ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ — українська

Результати моніторингу якості освіти

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКУ, ПЕРЕПІДГОТОВКУ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ –  для вихованців навчання у закладі освіти  безкоштовне

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ, ЇХ ВАРТІСТЬ, ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ

ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ОПРИЛЮДНЮЄТЬСЯ ЗА РІШЕННЯМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ АБО НА ВИМОГУ ЗАКОНОДАВСТВА

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ