СПІВПРАЦЯ З КЗ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХОР

Упродовж багатьох років заклад освіти співпрацює з Комунальним закладом  «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Студенти з факультетів дошкільної і спеціальної освіти та історії, факультету соціально-педагогічних наук та іноземної філології проходять педагогічну та виробничу практику на базі школи. Майбутні вчителі-дефектологи, логопеди, соціальні педагоги починають свій фаховий шлях у нашій спеціальній школі, набувають досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, вивчають досвід роботи педагогів школи з організації освітнього процесу та соціальної роботи спеціальної школи.  КЗ «ХГПА» ХОР проводить науково-методичні конференції, семінари, фахові зустрічі, на які запрошує представників  школи. Харківська спеціальна школа № 3 – є одним із стейкхолдерів освітніх програм академії. Заклад зацікавлений у підготовці вищим навчальним закладом та працевлаштуванні молодих, висококваліфікованих фахівців для роботи з дітьми з ООП, сприяє організації виробничої практики, апробації та запровадження програм,  інновацій корекційної педагогіки на практиці, надає пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування новітніх технологій  в дефектології та соціології.

У 2023 році майбутні дефектологи та логопеди неодноразово проходили практику, знайомились із традиційними та новими  методами навчання дітей з ООП, особливу увагу приділяли організації навчання, виховання та розвитково-корекційної роботи із застосування технологій навчання у дистанційній формі в умовах військового стану.